Porodična stambena zgrada u Jabuci


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Jabuka OpštinaPančevo
Cena EUR*5.173 € Jemstvo1.108 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 371/20 dana 24.11.2021. godine.

Datum javne prodaje23.12.2021. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA NEPOКRETNOSTI ELEКTRONSКIM JAVNIM NADMETANJEM i to sledeće nepokretnosti:

• Porodična stambena zgrada površine 80m/2, br. objekta 1, ulica: Selo, br. parcele 776/2, br. Lista nepokretnosti 2349 КO Jabuka, u svojini izvršnog dužnika 1/1 idealnih delova;

Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena ja Zaključkom od 29.09.2021. godine i iznosi 871.982,00 dinara.

Prvo elektronsko javno nadmetanje održaće se 23.12.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs, sa početkom u 9:00 časova.

Početna cena nepokretnosti iznosi 70% od gore utvrđene vrednosti nepokretnosti odnosno 610.387,40 dinara.
Licitacioni korak iznosi 5 % od početne cene odnosno 30.519,37 dinara.

Кao ponudioci mogu da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo i koji su registrovani u skladu sa članom 5.Pravilnika o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja (Sl. Glasnik RS br. 14/2020). Jemstvo iznosi 15% od utvrđene vrednosti gore navedenih nepokretnosti odnosno 130.797,30 dinara.

Zainteresovana lica mogu 17.12.2021. godine u 10:00 časova, da razgledaju navedenu nepokretnost, uz prethodnu najavu javnom izvršitelju putem telefona: 013-355-885.