Zemljište u Gornjem Katunu


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Gornji Katun OpštinaVarvarin
Cena EUR*148 € Jemstvo49 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I.br. 1989/21 dana 17.11.2021.

Datum javne prodaje16.12.2021. Poverilac / ProdavacDirektna Banka
Kontakt telefon

037/310-22-81

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Pašnjak prve klase KP.br.3974, površine 19,45 ari, upisana u LN 509 KO Gornji Katun, utvrđene vrednosti 58.350,00 dinara, sa početnom cenom koja ne može biti niža od 30% utvrđene vrednosti nepokretnosti, i koja iznosi 17.505,00 RSD.

Javna prodaja održaće se 16.12.2021 godine u 11 sati u kancelariji javnog izvršitelja Milovana Đinovića iz Kruševca, Gazimestanska 4/3.

Svi učesnici javne prodaje pre njenog početka su u obavezi da uplate depozit u visini od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja 205-202054-79 koji se vodi kod Komercijalne Banke A.D Beograd, sa pozivom na broj predmeta ИИ 1989/21.