Nepokretnosti u Novom Slankamenu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaCara Dušana 7 OpštinaInđija
Cena EUR*24.557 € Jemstvo7.341 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Porodična stambena zgrada, broj objekta 1, površine 91m2, broj prizemnih etaža 1, ulica Cara Dušana broj 7, Novi Slankamen, na katastarskoj parceli broj 1029 K.O. Novi Slankamen, Opština Inđija, procenjene tržišne vrednosti 2,414,756.40 RSD
• Pomoćna zgrada, objekat broj 2, površine 48m2, broj prizemnih etaža 1, ulica Cara Dušana broj 7, Novi Slankamen, na katastarskoj parceli broj 1029 K.O. Novi Slankamen, Opština Inđija, procenjene tržišne vrednosti 685,785.81 RSD
• Zemljište u građevinskom području, kompletno opremljeno zemljište površine 540m2, ulica Cara Dušana broj 7, Novi Slankamen, na katastarskoj parceli broj 1029 K.O. Novi Slankamen, Opština Inđija, procenjene tržišne vrednosti 317,439.00 RSD
• Zemljište u građevinskom području, njiva treće klase površine 2417m2, potes/ulica Selo, katastarska parcela broj 1028 K.O. Novi Slankamen, Opština Inđija, procenjene tržišne vrednosti 744,436.00 RSD, sve upisano u List nepokretnosti 339 K.O. Novi Slankamen
• Pomoćni neuknjiženi objekti koji se nalaze na parceli broj 1029 i 1028 K.O. Novi Slankamen, Opština Inđija, građeni bez dozvole i projekta, u vidu ostave, magacina, garaže i pomoćnog objekta sa štalom za jagnjad od tvrdog materijala. U prirodi stvari vanknjižni objekat sagrađen je iza pomoćne zgrade broj 2, kao jednosoban opremljen stan površine 37.02m2. U nastavku objekta otvoren je objekat za garažu, nedovršen, bez krova površine 58.41m2 i nalazi se na parceli broj 1028 i 1029. Iza garaže je ulaz u novosazidano, nedovršeno potkrovlje, površine 57.82m2. U nastavku su izvedene dve šupe pokrivene salonit pločama (stara štala) površine 43.47m2, iza se nalazi štala za jagnjad, nezavršena, površine 41.09m2. Na kraju dvorišta se nalaze boksovi za pse površine 21.40m2, procenjene tržišne vrednosti 1,612,825.20 RSD

Procenjena tržišna vrednost nepokretnosti (vlasnički udeo 1/1) iznosi 5,775,242.41 RSD

Početna cena na 2.elektronskom javnom nadmetanju (50% utvrđene vrednosti nepokretnosti): 2,887,621.21 RSD (cca 24,557.15 EUR)

• Kontakt telefon javnog izvršitelja Dragana Maričića: 022/565-634, 063/848-0825, e-mail adresa: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com

• Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail nekretnine@creditagricole.rs, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17h