Zemljište u Plani


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Plana OpštinaParaćin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji nepokretnosti II 494/2018 od 17.12.2021. godine.

Datum javne prodaje24.01.2022. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Udeo od 46/925 nepokretnosti Кp.br. 3142/2 koja se nalazi na mzv “Bostanište” njiva 4. klase koja cela ima površinu od 47,20 ari upisana u Ln.br.224 КO. Plana, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, sa obimom udela izvršnog dužnika: 46/925, vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište. Parcela se nalazi sa desne strane puta Mirilovac-Plana, o od njega je udaljena oko 150m, od centra Paraćina udaljena je oko 3,2 km. Do njive postoji zemljani put.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 5.915,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 24.01.2022. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.