Dvosoban stan u Novom Sadu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBoška Buhe 2 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*68.807 € Jemstvo9.830 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje24.01.2022. Poverilac / ProdavacB2 Holding kapital doo Beograd
Kontakt telefon

011/440-96-06; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Vladimira Popovića 6, u izvršnom predmetu Posl.br. I.I. 465/2017, a na osnovu Zaključka javnog izvršitelja dr Vujadina Masnikose od 24.12.2021. godine, oglašava prvu javnu prodaju nepokretnosti putem usmenog i javnog nadmetanja, dana 24.01.2022. godine sa početkom u 12h, u kancelariji javnog izvršitelja u Novom sadu, ul. Radnička br. 13, za nepokretnost:

- dvosoban stan u ul. Boška Buhe br. 2, površine 62m2, broj zgrade 1, broj ulaza 9b, u prizemlju, broj posebnog dela 119, na kat. parceli 3559, LN 3559, KO Novi Sad 2

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 11.598.928,07 dinara, a početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi od 70% od utvrdjene tržišne vrednosti, odnosno 8.119.249,64 RSD.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja su prethodno položila jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja 310-208042-88 koji se vodi kod NLB Banke ad Beograd, sa pozivom na broj I.I. 465/2017.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnosti po dogovoru sa javnim izvršiteljem. Za sve dodatne informacije možete se obratiti javnom izvršitelju dr Vujadinu Masnikosi ili izvršnom poveriocu B2 Holding kapital doo Beograd.