Vrnjačka Banja - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Novo Selo; KO Rsavci OpštinaVrnjačka Banja
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Iv 264/20 dana 30.11.2021. godine.

Datum javne prodaje28.01.2022. Poverilac / ProdavacIzvrsni poverioci
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Njiva 3. klase, površine 1437m2, Vrnjačka Banja, Malo polje, KP br. 1832/1, LN 2721 KO Novo Selo, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 507.300,00 dinara;
2. Njiva 4. klase, površine 4062m2, Vrnjačka Banja, Zaječevac, KP br. 2692/5, LN 2721 KO Novo Selo, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 1.434.000,00 dinara;
3. Njiva 4. klase, površine 753m2, Vrnjačka Banja, Podovi, KP br. 3068/13, LN 2721 KO Novo Selo, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 266.000,00 dinara;
4. 2/40 idelanih delova prava svojine za njivu 4. klase, površine 563m2, Vrnjačka Banja, Podovi, KP br. 3068/20, LN 2619 KO Novo Selo, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
5. 2/6 idelanih delova prava svojine za njivu 5. klase, površine 101m2, Vrnjačka Banja, Čalija, KP br. 1454/5, LN 2339 KO Novo Selo, procenjene vrednost 12.000,00 dinara;
6. 2/6 idelanih delova prava svojine za livadu 6. klase, površine 273m2, Vrnjačka Banja, Čalija, KP br. 1454/6, LN 2339 KO Novo Selo, procenjene vrednosti 21.500,00 dinara;
7. 2/6 idelanih delova prava svojine za njivu 5. klase, površine 2325m2, Vrnjačka Banja, Čalija, KP br. 1454/7, LN 2339 KO Novo Selo,procenjene vrednost 273.000,00 dinara;
8. 2/6 idelanih delova prava svojine za livadu 6. klase, površine 2709m2, Vrnjačka Banja, Čalija, KP br. 1454/8, LN 2339 KO Novo Selo, procenjene vrednosti 212.300,00 dinara;
9. 2/6 idelanih delova prava svojine za njivu 3. klase, površine 244m2, Vrnjačka Banja, Malo Polje, KP br. 1832/4, LN 2339 KO Novo Selo, procenjene vrednosti 28.600,00 dinara;
10. Šuma 3. klase, površine 2247m2, Vrnjačka Banja, Marićko brdo, KP br. 78/2, LN 429 KO Rsavci, obim udela 1/1, procenjene vrednost 262.100,00 dinara.

Početna cena je 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 28.01.2022. godine u 12 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Beogradu, Ul. Dalmatinska 5.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.