Stambeno poslovna zgrada u Plandištu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Plandište OpštinaPlandište
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 891/21 dana 30.12.2021. godine.

Datum javne prodaje25.01.2022. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Stambeno poslovna zgrada broj 1, površine u gabaritu 184 m2, izgrađena na k.p. 131/14, u ul. kod „Banatplasta“ br. 1, Plandište,objekat ima odobrenje za gradnju, a nema za upotrebu, sve opisano i upisano u listu nepokretnosti br. 1131, КO Plandište. Utvrđena vrednost: 6.831.433,00 dinara .

• Dvosoban stan na trećem spratu sa boksom u podrumu, površine 61 m2, broj stana 8, broj posebnog dela objekta 8, k.p. 1151, postojeći u zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Patrijarha Rajačića br. 11 u Vršcu, sve opisano i upisano u listu nepokretnosti br. 10147, КO Vršac . Utvrđena vrednost: 5.526.288,00 dinara .

Prvo elektronsko javno nadmetanje održaće se 25.01.2022. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.sud.rs, sa početkom u 9:00 časova.
Vreme davanja ponuda traje najduže četiri sata i to od 9:00 do 13:00 časova.

Početna cena nepokretnosti iznosi 70% od gore označenih utvrđenih vrednosti nepokretnosti.

Licitacioni korak iznosi 5 % od početne cene.

Кupac je dužan da plati prodajnu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti

Кao ponudioci mogu da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo i koji su registrovani u skladu sa članom 5.Pravilnika o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja (Sl. Glasnik RS br. 14/2020).

Jemstvo iznosi 15% od utvrđenih vrednosti gore navedenih nepokretnosti.