Porodična stambena zgrada u Paraćinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaCarice Milice 11 OpštinaParaćin
Cena EUR*49.640 € Jemstvo7.091 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji nepokretnosti II 826/20 od 21.12.2021. godine.

Datum javne prodaje25.01.2022. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, stojeća na kp. br. 2292/12 КO Paraćin grad, koja se nalazi u ulici Carice Milice br. 11, površine u osnovi 141m2,, broj podzemnih etaža 1, broj prizemnih etaža 1, broj nadzemnih etaža 1, objekat ima odobrenje za upotrebu, sve na kp.br. 2292/12 koja je ukupne površine 425m2, susvojina izvršnih dužnika sa obimom udela od po 1/2, upisano u Listu nepokretnosti broj 5383 КO Paraćin grad, sa pripadajućim pravom korišćenja na delu kp br 2292/12 i to broj dela parcele 1: zemljište pod navedenim objektom u površini od 141 m2, kao i pripadajućim pravom korišćenja na zemljištu uz zgradu na kp. br. 2292/12 КO Paraćin grad, površine od 284m2, sa obimom udela dužnika od po 1/2, koje je upisano u ln. br. 5383 КO Paraćin grad.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 5.857.474,48 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 25.01.2022.godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na internet stranici portala https://eaukcija.sud.rs u periodu od 09 do 13 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 826/20“ i pozivom na broj II 826/20.