Poslovni objekti u Padini


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Padina OpštinaKovačica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje28.01.2022. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

063/104-09-71 i 064/896-03-66

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Valentina Sekulić u okviru izvršnog postupka br. I Iv 146/2020 donela je zaključak o prvoj prodaji nepokretnosti putem elektronskog javnog nadmetanja i to:
- Katastarska parcela broj 1963/2 KO Padina ukupne površine 5 ha 00 a 00 m2, koju čini zemljište pod zgradom-objektom i njiva 2.klase,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 1, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 2, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 3, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 4, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 5, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 6, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 7, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 8, prizemne spratnosti,
- Zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrade 9, prizemne spratnosti,
koje nepokretnosti su postojeće na katastarskoj parceli br 1963/2 KO Padina, potes: Horna Pažić, upisane u listu nepokretnosti broj 2029 KO Padina. Nepokretnosti se prodaju kao jedinstvena celina – kompleks objekata za obavljanje poslovne delatnosti.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi RSD 152.026.374 dinara.

Prvo elektronsko javno nadmetanje održaće se dana 28.01.2022. godine, na portalu elektronskog javnog nadmetanja, www.eaukcija.rs, u periodu od 9 do 13 h časova.

Početna cena nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti, odnosno 106.418.462 dinara.
Licitacioni korak na elektronskom javnom nadmetanju iznosi 5% od početne cene nepokretnosti.

Pravo učešća na elektronskom javnom nadmetanju imaju lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koji polože jemstvo u visini od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u novcu uplatom na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje, www.eaukcija.rs, najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja, a licima koja uplatu jemstva izvrše nakon roka uskratiće se učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju.
Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogući će se razgledanje nepokretnosti uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon 065/253-63-77, 065/253-63-05 ili na email izvrsitelj.sekulic@gmail.com.

Nema komentara