Poslovni objekat u Petrovaradinu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Petrovaradin, KO Dobanovci OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodaje28.02.2022. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

011/344-05-91

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OTP banka Srbija ad Novi Sad obaveštava zaiteresovane kupce da je u stečajnom postupku nad dužnikom FRUIT COMPANY DOO Beograd, koji se vodi pod brojem 6 St.214/2020 pred Privrednim sudom u Beogradu, oglašena druga prodaja imovinskih celina i stečajnog dužnika kao pravno lice:

1. Komercijani kompleks: hladnjače koje čine objekti ukupne površine 1.670m2 i zemljište na KP 1511/14 KO Petrovaradin, ukupne površine 5.776m2, na adresi Božidara Adžije br.1a u Pertovaradinu. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 118.050.836,00 dinara, a depozit iznosi 20% od procenjene vrednosti i iznosi 23.610.167,20 dinara. Početna cena iznosi 20% od procenjene vrednosti i iznosi 23.610.167,20 dinara;
2. Stečajni dužnik kao pravno lice čiju najvažniju imovinu čini Kompleks hladnjače sa opremom ipratećim objektima, ukupne površine 4.768,00m2, izgrađenim na KP 4912/1, 4912/2, 4912/3, 4912/4, 4913/1, 4913/2 и 4913/3 КО Dobanovci, ukupne površine 13.939,48m2 (na adresi Ugrinovačka u Dobanovcima), nematerijalnom imovinom i potraživanjima. Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 320.356.698,00 dinara. Depozit iznosi 20% od procenjene vrednosti i iznosi 64.071.339,60 dinara. Početna cena iznosi 20% od procenjene vrednosti i iznosi 64.071.339,60 dinara;

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. Nakon dobijanja profatkure izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije od po 100.000,00 dinara za celine broj 1 i 2.
2. Uplate deposit za učešće na prodaji. Rok za uplatu depozita od 20% od procenjene vrednosti je 28.02.2022. a dokaz o polaganju depozite se dostavlja stečajnom upravniku najkasnije na registraciji za javno nadmetanje. Ukoliko se kao depozit polaže prvoklasna bankarska garancija, ista se dostavlja u originalu, lično na adresi stečajnog upravnika, najkasnije do 21.02.2022.

Javno nadmetanje će se održati 28.02.2022. u 12,00 časova, a za detaljnije informacije i razgledanje imovine, možete se obratiti stečajnom upravniku Mirku Borovčaninu na tel. 011/344 05 91.

Nema komentara