Zemljište u Tomaševcu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Tomaševac OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 797/21 dana 02.01.2022. godine.

Datum javne prodaje31.01.2022. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Katastarska Opština Tomaševac lst nepokretnosti broj 1198:

Parcela 2332/1 Povrsina 14857 m2 Potes Begejske duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.647.341,00 dinara;

Parcela 2346/1 Povrsina 9855 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.092.721,00 dinara;

Parcela 2350/0 Povrsina 8830 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 979.068,00 dinara;

Parcela 2352/1 Povrsina 10887 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.207.148,00 dinara;

Parcela 2352/2 Povrsina 10891 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.207.591,00 dinara;

Parcela 2371/0 Povrsina 8848 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 981.064,00 dinara;

Parcela 2389/2 Povrsina 8038 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 891.251,00 dinara;

Parcela 2725/3 Povrsina 11522 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.277.557,00 dinara;

Parcela 2725/4 Povrsina 11522 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.277.557,00 dinara;

Parcela 2755/16 Povrsina 11530 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.278.444,00 dinara;

Parcela 2792/0 Povrsina 17588 m2 Potes Vodicne duzi,

Broj dela parcele 1 povrsina 15887m2 njiva 1 klase, poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.761.547,00 dinara;

Broj dela parcele 2 povrsina 1701m2 njiva 3 klase , poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 169.746,00 dinara;

Parcela 2809/0 Povrsina 25823 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 2.863.249,00dinara;

Parcela 2810/0 Povrsina 9100 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.009.006,00 dinara;

Parcela 2900/2 Povrsina 6111 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 3. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 609.828,00 dinara;

Parcela 2900/3 Povrsina 53343 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 3. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 5.323.195,00 dinara;

Parcela 3507/0 Povrsina 9034 m2 Potes Iza vinograda,

Broj dela parcele 1 povrsina 5905m2 njiva 1 klase , poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 654.745,00 dinara

Broj dela parcele 2 povrsina 3129m2 njiva 3 klase , poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 312.248,00 dinara;

Parcela 3609/3 Povrsina 2050 m2 Potes Iza vinograda, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 227.303,00 dinara;

Parcela 3610/0 Povrsina 8434 m2 Potes Iza vinograda, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 935.160,00 dinara;

Parcela 3611/0 Povrsina 2712 m2 Potes Iza vinograda, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 300.706,00 dinara;

Parcela 3612/0 Povrsina 5503 m2 Potes Iza vinograda, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 610.171,00dinara;

Parcela 4458/3 Povrsina 8632 m2 Potes Coka oranice, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 957.115,00 dinara;

Parcela 4661/0 Povrsina 6093 m2 Potes Coka oranice, njiva 1. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 675.590,00dinara;

Parcela 4858/0 Povrsina 17012 m2 Potes Coka oranice, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.886.288,00 dinara;

Parcela 5111/1 Povrsina 11581 m2 Potes Livade, njiva 3. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.155.688,00 dinara;

Parcela 5915/15 Povrsina 44256 m2 Potes Ludos, njiva 4. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 4.416.388,00 dinara;

Oglasava se I elektronsko javno nadmetanje za dan 31.1.2022 putem portala eaukcija.sud.rs Vreme davanja ponuda traje u periodu od 09.00 do 13.00 casova.

Pocetna cena nepokretnosti iznosi 70% od procenjene vrednosti . Jemstvo iznosi 15% od procenjene vrednosti Jemstvo se uplacuje 2 dana pre nadmetanja na racun ministarstva koji je objavljen na portalu elektronskog javnog nadmetanja . Najpovoljniji ponudilac duzan je da u roku od 15 dana od dana okoncanja javnog nadmetanja ponudjenu cenu isplati na namenski racun javnog izvrsitelja 330-15007967-96. Na uplatnici naznaciti broj predmeta ИИ.796/21

Zainteresovana lica mogu svakog petka u 12 casova da razgledaju predmetnu nepokretnost.