Zemljište u Tomaševcu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Tomaševac OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IIV 575/21 dana 02.01.2022. godine.

Datum javne prodaje31.01.2022. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Katastarska Opstina Tomasevac lst nepokretnosti broj 1708:

Parcela 2725/5 Povrsina 17284 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 2. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 1.916.446,00 dinara;

Parcela 2922/2 Povrsina 8776 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 3. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 875.773,00 dinara;

Parcela 2923/1 Povrsina 9470 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 3. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 945.028,00 dinara;

Parcela 2923/2 Povrsina 8513 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 3. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 849.527,00 dinara;

Parcela 2924/1 Povrsina 5485 m2 Potes Vodicne duzi, njiva 3. klase Poljoprivredno zemljiste procenjene vrednosti 547.358,00 dinara;

Oglasava se I elektronsko javno nadmetanje za dan 31.1.2022 putem portala eaukcija.sud.rs Vreme davanja ponuda traje u periodu od 09.00 do 13.00 casova.

Pocetna cena nepokretnosti iznosi 70% od procenjene vrednosti .

Jemstvo iznosi 15% od procenjene vrednosti Jemstvo se uplacuje 2 dana pre nadmetanja na racun ministarstva koji je objavljen na portalu elektronskog javnog nadmetanja . Najpovoljniji ponudilac duzan je da u roku od 15 dana od dana okoncanja javnog nadmetanja ponudjenu cenu isplati na namenski racun javnog izvrsitelja 330-15007967-96. Na uplatnici naznaciti broj predmeta ИИ.796/21

Zainteresovana lica mogu svakog petka u 12 casova da razgledaju predmetnu nepokretnost.