Bašaid - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaJovana Popovića 50 OpštinaKikinda
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj: II 614/21 dana 04.01.2022. godine.

Datum javne prodaje31.01.2022. Poverilac / ProdavacIzvrsni poverioci
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Opština: Kikinda
Katastarska opština: Bašaid ln.br. 2490
6439/0, površina m2: 466, ulica/potes: Jovana Popovića

Br. dela parc. br. 1, površina m2: 74, način korišćenja zemljišta: zemljište pod zgradom i drugim objektom, vrsta zemljišta: zemljište u građevinskom području;
Br. dela parc. br. 2, površina m2:392, načina korišćenja zemljišta: zemljište uz zgradu i drugi objekat, vrsta zemljišta: zemljište u građevinskom području
6440/0, površina m2: 1826, ulica/potes: Jovana Popovića
Br. dela parc.: 1, površina m2:1826, način korišćenja zemljišta: njiva 4. klase, vrsta zemljišta: zemljište u građevinskom području;

Podaci o zgradama i drugim građevinskim objektima (objekti na izabranom delu parcele)

Ulica: Jovana Popovića, kućni broj 50, porodična stambena zgrada, površine 74m2.

Objekat preuzet iz zemljišne knjige. Vlasništvo izvršnog dužnika, u iznosu od 469.932,00 dinara.

Oglašava se prvo elektronsko javno nadmetanje za dan 31.01.2022. godine putem portala eaukcija.sud.rs. Vreme davanja ponuda traje u periodu od 09,00 do 13,00 časova.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.