Poslovni objekat u Somboru


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaFilipa Kljajića bb OpštinaSombor
Cena EUR*590.000 € Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

011/220-82-79 i 063/105-62-21

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

POSLOVNI OBJEKAT-AUTOSALON sa tehničkim pregledom u ulici Filipa Kljajića bb, Sombor, na kat. parceli br. 4875/33 K.O. Sombor-1,upisan u List nepokretnosti br. 8843 K.O. Sombor-1, ukupne korisne površine autosalona 727.24 m2 i ukupne korisne površine objekta tehničkog pregleda 196.50m2.

Nepokretnost raspolaže sledećom infrastrukturom; vodovod i kanalizaciaj priključeni na gradsku mrežu, - grejanje je centralno sa sopstvenim kotlom. - protivpožarna zaštita, - kablovski i telefonski priključak, - klimatizacija-Split sistem - korisna visina od 2.60m do 3.20m.

Cena nepokretnosti iznosi 590.000,00 Eur.