Poslovni objekti u Nišu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaBulevar Nikole Tesle OpštinaNiš-Crveni Krst
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

U vlasništvu AIK BANK AD NIŠ

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK banka AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-99-99

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje : KP 921/3, 921/4 i 735/2 i objekti upisani na predmetnim parcelama u LN 2503 i 1952 KO Niš – Crveni Krst.

Predmetni objekti se nalazi u Bulevaru Nikole Tesle koji predstavlja jednu od najznačajnijih saobraćajnica u Nišu, i regionalni putni pravac ka Dimitrovgradu i Bugarskoj. Predmetni kompleks se nalazi u industrijsko – logističkoj zoni Niša. Račvanje autoputa E 75 Beograd – Niš u pravcu Soluna i Sofije je udaljen na oko 1,5 km dok se centar Niša nalazi na razdaljini oko 4 km. Od niškog aerodroma Konstantin Veliki udaljen je na oko 1.2 km vazdušnom linijom. U neposrednom okruženju se nalazi se naselje Ratko Jović, objekata mešovitog i individualnog stanovanja.

Objektima na parceli 735/2 se može pristupiti direktno sa Bulevara Nikole Tesle, dok se parceli 921/4 pristupa preko parcele 921/5, koja se koristi kao pristupna saobraćajnica. Parceli 921/3 se pristupa preko pracele 921/4 ili 921/2.

Predmetni poslovni kompleks se sastoji od dve celine: servisni centar sa nadstrešnicom na KP 735/2 i halu sa pratećim objektima i natkrivenim prostorima koji se nalaze na KP 921/3 i 921/4.

Objekat 3 na KP 735/2 sastoji se od prijemnog dela, toaleta, ostave u prizemlju, i servisa, takođe u prizemlju. Na spratu se nalaze kancelarije koje se trenutno ne koriste.

Objekat 4 na istoj parceli je čelična nadstrešnica i koristi se kao parking.

Objekat 1 na Kp 921/4 je hala spratnosti Pr+1. Objekat poseduje teretni lift. Konstrukcija hale je sletna armirano betonska i pristupa joj se preko nadstrešnice – objekta 1, na istoj parceli.

Objekat 2, na KP 921/4 je nadstrešnica sa rešetkastom krovnom konstrukcijom, pokrivena trapezatim limom.

Kompleks je opremljen svom potrebnom infrastrukturom: vodovod i kanalizacija sa priključkom na gradsku mrežu, kišna kanalizacija, elektroenergetske instalacije, telefonska centrala i hidrantska mreža.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu AIK BANKA AD NIŠ, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Službu upravljanja preuzetom imovinom -dobos“.