Stambeni objekat na Zlatiboru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaAndrije Jevremovića 15 OpštinaČajetina
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

U vlasništvu AIK BANK AD NIŠ

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK banka AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-99-99

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada u izgradnji na Zlatiboru na kat.parc.br. 4487/11 KO Čajetina upisana u LN br. 4272

Predmetna nepokretnost je porodična stambena zgrada u izgradnji na Zlatiboru, opština Čajetina. u Listu nepokretnosti broj 4282 KO Čajetina, od, upisana je KP 4487/11 površine1734,00 m2 , kao gradsko građevinsko zemljište, u privatnoj svojini države 1/1, sa pravom korišćenja u korist AIK Banka AD Niš. Na parceli je upisana porodična stambena zgrada (zemljište pod zgradom površine 382 m2) koja ima odobrenje za gradnju i u vlasništvu AIK Banke AD Niš, svojina/privatna, obim udela 1/1.

Predmetna porodična stambena zgrada izgrađena je na kat.par.br. 4487/11 KO Čajetina u ulici Andrije Jevremovića br.15. Pristup objektu je omogućen direktno iz ulice Andrije Jevremovića i pri tom je udaljen oko 300 m od regionalnog puta E763. Centar naselja Zlatibor i Zlatiborsko jezero su udaljeni oko 2,0 km.U okruženju se nalazi veliki broj stambenih zgrada, porodičnih zgrada i vila. S obzirom da je predmetna nepokretnost izolovana od glavnih saobraćajnica Zlatibora pa samim tim i buke predmetna lokacija ima odlične uslove za miran boravak i odmor, dok relativna blizina centra omogućava lak pristup ostalim delovima planine. Predmetna nepokretnost spratnosti Su + Pr + Pk nalazi se na parceli br. 4487/11 KO Čajetina.

U suterenu je predviđeno 12 prostorija čija namena bi bila poslovni prostor. Prizemlje se sastoji od četiri apartmana i rezidencije, dok je u pokrovlju predviđeno ukupno šest apartmana. Veštak je konstatovao da je u predmetnom objektu završeno 60 % gradjevinskiih, gradjevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu AIK BANKA AD NIŠ, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Službu upravljanja preuzetom imovinom -dobos“.