Ugalj


VrstaOstalo
Cena EUR*Pogodba Jemstvo975 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji neposrednom pogodbom I.IV. 268/2017 od 07.09.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje/
OpštinaŽagubica Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Ugalj “grah” (5/25), iz rudnika Krepoljin - 230 tona, procenjene vrednosti 1.150.000,00 dinara, a početna cena je 30 % od procenjene.

Ponude dostaviti u pisanoj formi u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naglasiti “PONUDA ZA I.Iv.br.268/17, i ne otvarati, a najkasnije do 15.10.2018. godine.

Otvaranje dostavljenih ponuda obaviće se dana 15.10.2018. godine u kancelariji javnog izvršitelja Jezdović Ivana u Paraćinu, ul. Svetog Save 16.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.IV. 268/2017“ i pozivom na broj predmeta: I.IV. 268/2017 115.000,00 dinara.