Dimne cevi, bakarne cevi, reduciri, pocinkovana kolena i čepovi, bojleri i radijatori


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-223/2018 dana 16.07.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje2
OpštinaPožarevac Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02; 069/885–35-61; office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Detaljan pregled pokretne imovine sa procenjenim vrednostima možete pogledati na linku: "Dimne cevi, bakarne cevi, reduciri, pocinkovana kolena i čepovi, bojleri i radijatori".

- sve stvari sa zaključka prodavati kao celina;
- predmet prodaje neće biti stvari pod rednim brojevima od 63 do 96( uključujući i predmete pod brojem 63 i 96), od 98 do 110 ( uključujući i predmete pod brojem 98 I 110), kao i predmet pod brojem 227.
- kod predmeta pod rednim brojem 142. Učinjena omaška, te da isti nije preuzet u broju od 50 komada, već samo 4 kom.
- sve ostale stvari preuzete na čuvanje od strane izvršnog poverioca i da nakon njihove kupovine može garantovati za njihovu isporuku.

069/885–35-61 - POVERIOC EUROBANK