Brodovi


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 4. I.307/2016 dana 18.06.2018. godine.

Datum javne prodaje07.09.2018. Broj prodaje/
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/ 202-88-86

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja plovne naprave - brod - bager za izvlačenje peska i šljunka iz rečnog korita (refuler) „Ludoš, upisan u uložak broj 50, sa strane 393 Glavne knjige upisnika brodova - sveska br. II, Lučke kapetanije Novi Sad, i broda - bagera za izvlačenje peska i šljunka iz rečnog korita (refuler) „Tisa”, upisan u uložak broj 1, sa strane I Glavne knjige upisnika brodova - sveska br. III, Lučke kapetanije Novi Sad.

Procenjena tržišna vrednost broda Ludoš je 293.120,00 Eura a broda Tisa 347.350,00 eura.

Početna cena na prvoj prodaji je 60% od procenjene vrednosti.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju je 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Privrednog suda u Novom Sadu 07.09.2018. u 11h.

Detaljniji podaci se nalaze u zaključku koji je sastavni deo ovog oglasa.

Nema komentara