Brodovi


VrstaOstalo
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 4. I.307/2016 dana 03.01.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje/
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/202-88-86

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Privredni sud u Novom Sadu, sudija Vladimir Beader, rešavajući u pravnoj stvari izvršnog poverioca AIK Banka a.d. Niš, Nikole Pašića 42, koga zastupa Predrag Marković, advokat u Novom Sadu, protiv izvršnog dužnika, radi izvršenja na osnovu izvršne isprave, doneo je 3. januara 2019. godine, oglas za prodaju.

Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja plovne naprave – broda-bager za izvlačenje peska i šljunka iz rečnog korita (refuler) „Ludoš” upisan u uložak broj 50, sa strane 393 Glavne knjige upisnika brodova – sveska br. ⅠⅠ, Lučke kapetanije Novi Sad i broda-bager za izvlačenje peska i šljunka iz rečnog korita (refuler) „Tisa” vlasništvo izvršnog dužnika Dunav grupa Agregati a.d. Novi Sad, upisan u uložak broj 1, sa strane 1 Glavne knjige upisnika brodova – sveske br. ⅠⅠⅠ, Lučke kapetanije Novi Sad.

Procenjena vrednost broda „Ludoš” je 293.120,00 evra, a broda „Tisa” 347.350,00 evra.

Određuje se zabeležba ročišta za prodaju u upisnih brodova Lučke kapetanije Novi Sad.
4. I. broj 307/2016 – Iz Privrednog suda u Novom Sadu. 19-04913 (u prilogu oglasa).

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.

Nema komentara