Brodovi


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 4. I.307/2016 dana 18.06.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje/
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/ 202-88-86

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja plovne naprave - brod - bager za izvlačenje peska i šljunka iz rečnog korita (refuler) „Ludoš, upisan u uložak broj 50, sa strane 393 Glavne knjige upisnika brodova - sveska br. II, Lučke kapetanije Novi Sad, i broda - bagera za izvlačenje peska i šljunka iz rečnog korita (refuler) „Tisa”, upisan u uložak broj 1, sa strane I Glavne knjige upisnika brodova - sveska br. III, Lučke kapetanije Novi Sad.

Procenjena tržišna vrednost broda Ludoš je 293.120,00 Eura a broda Tisa 347.350,00 eura.

Detaljniji podaci se nalaze u zaključku koji je sastavni deo ovog oglasa.

Prodaja je bila neuspešna, očekuje se zakazivanje naredne javne prodaje.

Za sve detaljnije informacije povodom prodaje kontaktirajte poverioca.

Nema komentara