Pločice, umivaonici, vc šolje, slavine, ormarići i ogledala


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I. I 376/2018 dana 07.11.2018. godine.

Datum javne prodaje07.12.2018. Broj prodaje1
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Detaljan pregled pokretne imovine sa procenjenim vrednostima možete pogledati na linku: "Pločice, umivaonici, vc šolje, slavine, ormarići i ogledala."

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 07.12.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića, u ulici Marka Oreškovića br. 7/2/2 u Beogradu - Zvezdara.

Zainteresovani kupac koji se usaglasi sa izvršnim poveriocem u visini cene, dužan je da neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji položi jemstvo u visini od 10 % od procenjene vrednosti, uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Protić Nemanje iz Beograda, Zvezdara, ul. Marka Oreškovića br. 7/2/2 br.: 330-4011814-19 koji se vodi kod banke "Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad", sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I I 376/2018".