Maline


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje/
Opština/ Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-66-27; 060/818-32-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Celina 1:
1. Malina original (neprebrana) sorte Vilamet, rod 2018. godine, 62.683,59kg, koja je uskladištena u hladnjači stečajnog dužnika u Virovu, Arilje;
2. Malina original (neprebrana) sorte Vilamet, rod 2018. godine, 18.432,06kg, koja je uskladištena u hladnjači Agro Đurkovina doo Arilje u Mirosaljcima;

Celina 2:
1. Malina original (neprebrana) sorte Vilamet Organic (validnost sertifikata do 25.07.2019. godine), rod 2018. godine, 101.270,06kg, koja je uskladištena u hladnjači Budim Grad doo Brus.

Zainteresovana lica mogu da dostave ponudu u kojoj će navesti celinu za koju predaju ponudu i cenu bez PDV-a na paritetu f-co skladište prodavca za celinu koja je predmet ponude.

Ponude se dostavljaju preporučeno u zapečaćenoj koverti na adresu stečajnog upravnika - Petrašin Vasilić, 31320 Nova Varoš, Svetog Save 78 i moraju prispeti najkasnije do 18.07.2019. godine ili biti uručene lično stečajnom upravniku na dan otvaranja ponuda 19.07.2019. godine do 12.00 časova.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Kontakt stečajnog upravnika 064/467-77-71