Koturi sa kablovima, ormani, optički kablovi i PVC cevi


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 340/2017 dana 02.08.2019. godine.

Datum javne prodaje02.09.2019. Broj prodaje/
OpštinaBeograd-Zvezdara Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Plastične PVC cevi (okiten F 50mm), ukupne dužine 3.000,00 m, procenjene vrednosti 300.000,00 dinara;
2. Kotur sa kablom oznaka TK 30x2y0,4, dužine 161 m, procenjene vrednosti 37.030,00 dinara;
3. Kotur crne boje sa kablom TK 25x4x0,6, dužine 150 m, procenjene vrednosti 54.000,00 dinara;
4. Kotur sa kablom crne boje TK 100x2x0,4, dužine 518 m, procenjene vrednosti 326.340,00 dinara;
5. Kotur sa kablom crne boje 70x2x0,4, dužine 450 m, procenjene vrednosti 207.000,00 dinara;
6. Kotur sa kablom crne boje 2x2x0,6 m, dužine 1.000 m, procenjene vrednosti 100.000,00 dinara;
7. Kotur sa kablom crne boje 25x2x0,14, dužine 34 m, procenjene vrednosti 13.600,00 dinara;
8. Kotur sa kablom plave boje, 10x2x0,4, dužine 450m, procenjene vrednosti 49.500,00 dinara;
9. Optički kabl žute boje, dužine 40 m, 95m359a24, procenjene vrednosti 8.000,00 dinara;
10. Optički kabl crne boje, dužine 70 m, procenjene vrednosti 14.000,00 dinara;
11. Optički kabl žute boje, dužine 40 m, 95m359a24, procenjene vrednosti 8.000,00 dinara;
12. Sivi kabl, 4x2x0,5, dužine 450 m, procenjene vrednosti 18.000,00 dinara;
13. Orman kds2/sp,9 komada velikih i 3 komada srednje veličine, procenjene vrednosti 111.000,00 dinara.

Početna cena na jvnom nadmetanju iznosi 70 % od procenjene vrendosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 02.09.2019.godine, u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića u Ulici Marka Oreškovića 7/2/2, Beograd - Zvezdara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti na račun javnog izvršitelja br: 330-4011814-19, koji se vodi kod banke „Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad”, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I I 340/2017”.