Televizor, garnitura i regal


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Ivk 812/16 dana 10.09.2019. godine.

Datum javne prodaje10.10.2019. Broj prodaje2
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacBiljana Peševska - izvršitelj
Kontakt telefon

021/662-40-32

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se druga javna prodaja pokretnih stvari:

Prodaje se TV marke DIBOS 24", procenjena vrednost predmeta prodaje iznosi 8.000,00 dinara, početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 4.000,00 dinara, što čini 50% procenjene vrednosti predmeta prodaje;

Prodaje se garnitura dnevne sobe siv-crne boje, procenjena vrednost predmeta prodaje iznosi 25.000,00 dinara, početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 12.500,00 dinara, što čini 50% procenjene vrednosti predmeta prodaje;

Prodaje se regal dnevne sobe, procenjena vrednost predmeta prodaje iznosi 10.000,00 dinara, početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 5.000,00 dinara, što čini 50% procenjene vrednosti predmeta prodaje.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja dana 10.10.2019. godine u 12:30 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Biljana Peševska, ul.Maksima Gorkog 1A, sprat V, stan 54, Novi Sad.

Pravo učešća na prvom javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja do održavanja javne prodaje uplate jemstvo u visni od 10% procenjene vrednosti, na račun br.265-2010310007455-03 sa pozivom na br.I.IVK.812/16.