Štampači, monitor, fotelja i ugaona garnitura


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Iv. 89/17 dana 06.09.2019. godine.

Datum javne prodaje23.09.2019. Broj prodaje/
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacBiljana Peševska - izvršitelj
Kontakt telefon

021/662-40-32

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se prva javna prodaja pokretnih stvari.

1. Plastični sto, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 350,00 dinara,

2. Putna torba, 2 komada, čija procenjena vrednost po komadu iznosi
500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i po komadu iznosi 350,00 dinara,

3. Monitor, stari tip, 3 komada, čija procenjena vrednost po komadu iznosi 500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i po komadu iznosi 350,00 dinara,

4. Štampač, 2 komada, čija procenjena vrednost po komadu iznosi 2.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i po komadu iznosi 1.400,00 dinara,

5. Štampač, marke “Cannon”, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 2.500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.750,00 dinara,

6. Štampač, marke “Epson”, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 2.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.400,00 dinara,

7. Suncobran, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 300,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 210,00 dinara,

8. Polica za klavijaturu, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 2.500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.750,00 dinara,

9. DVD plejer, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 2.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi
1.400,00 dinara,

10. Aparat za vodu, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 3.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi
2.100,00 dinara,

11. Ogledalo 60x80cm, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 2.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.400,00 dinara,

12. Fiksni telefon, 2 komada, čija procenjena vrednost po komadu iznosi 500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i po komadu iznosi 350,00 dinara,

13. Ugaona garnitura, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 10.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 7.000,00 dinara,

14. Fotelja, boje braon, 1 komad, čija procenjena vrednost iznosi 2.500,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.750,00 dinara,

15. Ratan stolica, 2 komad, čija procenjena vrednost po komadu iznosi 1.000,00 dinara, a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti i po komadu iznosi 700,00 dinara.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja dana 23.09.2019.  godine u 09:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Biljana Peševska, ul.Maksima Gorkog 1A, sprat V, stan 54, Novi Sad.

Pravo učešća na prvom javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja do održavanja javne prodaje uplate jemstvo u visni od 10% procenjene vrednosti, na račun br.265-2010310007455-03 sa pozivom na br.I.IV.89/17.