Televizor i zamrzivač


VrstaBela tehnika
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Ivk. 994/16 01.11.2019. godine.

Datum javne prodaje29.11.2019. Broj prodaje1
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacBiljana Peševska - izvršitelj
Kontakt telefon

021/662-40-32

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se prva javna prodaja pokretnih stvari.

Prodaje se TV 32" , procenjena vrednost predmeta prodaje iznosi 10.000,00 dinara, početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 7.000,00 dinara, što čini 70% procenjene vrednosti predmeta prodaje.

Prodaje se zamrzivač, procenjena vrednost predmeta prodaje iznosi 10.000,00 dinara, početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 7.000,00 dinara, što čini 70% procenjene vrednosti predmeta prodaje.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja dana 29.11.2019. godine u 11:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Biljana Peševska, ul.Maksima Gorkog 1A, sprat V, stan 54, Novi Sad.

Pravo učešća na prvom javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja do održavanja javne prodaje uplate jemstvo u visni od 10% procenjene vrednosti, na račun br.265-2010310007455-03 sa pozivom na br.I.IVK.994/16.