Klima uređaj, rashladne vitrine i kasa za novac


VrstaOstalo
Cena EUR*899 € Jemstvo128 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari I.IV-304/2017 od 29.01.2020. godine.

Datum javne prodaje26.02.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Klima uređaj Artcool 12 bt;
Rashladna vitrina dužine 1,2 m;
Rashladna vitrina dužine 1,5 m;
Televizor Samsung 51cm ekran;
Rashladne vitrine Obod lux;
Vaga Cas shollex;
Kancelarijska stolica braon boje;
Kasa za novac;
Radijator 1,1m h 0,8m;
Staklena vitrina;
Metalni rafovi različitih dimenzija.

Početna cena iznosi 106.120,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 26.02.2020. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu,Ul. Tome Živanovića br. 39, šesti sprat stan broj 41. i 42.

Ponudioci su dužni da pre početa javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.IV- 304/2017“ i pozivom na broj I.IV-304/2017.