Elektroormani, drobilice, seckalice, ventilatori i ciklonski separatori


VrstaOstalo
Cena EUR*78.003 € Jemstvo11.143 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I 197/2018 dana 13.02.2020. godine.

Datum javne prodaje04.03.2020. Broj prodaje1
OpštinaPančevo Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61, 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Elektroormani 2,5x500 sa kompletnom elektro opremom za puštanje u rad i kontrolu procesa, kom 3;
2. Кomandni pultovi za svaku tehnološku celinu sa tač panelom, kom 3;
3. Кomplet energetski kablovi koji povezuju elektromotore sa razvodnim ormanima ranih preseka i raznih dužnika, komplet 1;
4. Drobilica sa trakom od 4m, kom 1;
5. Seckalica sa ventilatorom, kom 1;
6. Peć komplet, kom 1;
7. Sušionik sa ventilatorom, ciklonom i zaustavom, kom 1;
8. Velika zaustava, kom 1;
9. Pužni dozator peletirke i pužni izuzimač, kom 1;
10. Hladnjak sa ciklonom i ventilatorom, kom 1;
11. Vibro sito, kom 1;
12. Ventilator biomase 8000/3000, kom 3;
13. Ventilator primarnog i sekundarnog vazduha 1500/5000, kom 2;
14. Ventilator tercijalnog vazduha, kom 1;
15. Ventilator biomase 25200;
16. Uređaj za otprašivanje, kom 1;
17. Ulazni transporter, kom 1;
18. Trakasti transporter, kom 1;
19. Pužni izuzimač sa ejektorom, kom 1;
20. Pužni transporter silosa suve mase, kom 1;
21. Elevator, kom 2;
22. Pužni izuzimač lomljenih peleta, kom 1;
23. Trakasti transporter peleta, kom 1;
24. Trakasti transporter peletirke, kom 1;
25. Filter ciklon, kom 2;
26. Silos, kom 2;
27. Mali silos generatora toplote, kom 1;
28. Mali silos peletirke, kom 1;
29. Veliki ciklon, kom 1;
30. Ciklonski separator, kom 1;
31. Ciklonski separator, kom 1;
32. Ciklonski seprarator (vrećasti filter), kom 1;
33. Dvokraka preklopka, kom 2;
34. Gorionik na gas, kom 1;
35. Dvokraka preklopka bez aktivatora, kom 1;
36. Aspiracija, kom 1;
37. Poluautomatska vaga, kom 1;
38. Кlupa za uvrećavanje, kom 1;
39. Кompresorska stanica, kom 1;
40. Peletirka velika sa dva el. motora od po 110kW, kom 1;
41. Debaler na kardanski pogon, kom 1;

Predmetne pokretne stvari u stvarnosti predstavljaju sastavne delove pogona za proizvodnju peleta te će se prodavati kao jedna celina;

Procenjena vrednost: 13.149.154,53 dinara;

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od gore označene procenjene vrednosti, odnosno 9.204.408,17 dinara.

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati 04.03.2020 godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Škero Gorana, ul. Nikole Tesle 15/3, Pančeo.

Predmetne pokretne stvar se može videti uz obavezno prethodno zakazivanje na br. tel. 013-355-885.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne pokretne stvari, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Кomercijalna banka AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 197/2018”.