Regali, kauč i trpezarijski sto


VrstaNameštaj
Cena EUR*197 € Jemstvo39 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari I.I-442/2018 od 12.03.2020. godine.

Datum javne prodaje10.04.2020. Broj prodaje2
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zamrzivač 220 litara;
Trpezarijski sto sa četiri stolice;
Regal braon boje 4 metara h 2 metra;
Regal svetlo braon boje 2,5 metra h 2 metra;
Kauč na rasklapanje.

Početna cena iznosi 23.200,00 dinara, što predstavlja 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 10.04.2020. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu,Ul. Tome Živanovića br. 39, šesti sprat stan broj 41. i 42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I- 442/2018“ i pozivom na broj I.I-442/2018.