Zamrzivač, garnitura i dvobrazni plug


VrstaOstalo
Cena EUR*457 € Jemstvo65 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari I.I-1396/2016 od 13.03.2020. godine.

Datum javne prodaje13.04.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvobrazni plug;
Gumena kola;
Zamrzivač 100 l;
Ugaona garnitura.

Početna cena iznosi 53.900,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 13.04.2020. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu,Ul. Tome Živanovića br. 39, šesti sprat stan broj 41. i 42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja
Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I- 1396/2016“ i pozivom na broj I.I-1396/2016.