Ugaona garnitura, regal, televizor, veš mašina


VrstaNameštaj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka posl.br. I.I-100/2018 od 07.05.2020. godine.

Datum javne prodaje08.06.2020. Broj prodaje1
OpštinaSremska Mitrovica Poverilac / ProdavacMilan Žugić - izvršitelj
Kontakt telefon

065/277-71-55; 022/615-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OGLAŠAVA SE PRVA javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja pokretnih stvari u svojini izvršnog dužnika koje su popisane na zapisniku od dana 28.02.2020. godine i to:

-televizor „Vivax“ , led tv, 43 inča, crne boje, red. br. 000468, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 18.000,00 dinara,
-ugaona garnitura crno sive boje, red. br. 000472, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 10.000,00 dinara,
-regal-vitrina, bež boje, red. br. 000473, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 15.000,00 dinara,
-klub sto, drvo, metal, staklo, bež boje, red. br. 000474, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 6.000,00 dinara,
-ugaona garnitura, drvo-mebl, bež boje, red. br. 000478, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 4.000,00 dinara,
-mašina za sušenje veša „Whirpool“ AWZ7813, red. br. 000479, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 10.000,00 dinara,
-zamrzivač, „Bauknecht“, bele boje, 6 fioka, ispravan, red. br. 000480, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 6.000,00 dinara,
-televizor „VOX“, sive boje, 48 inča , red. br. 000484 čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 3.000,00 dinara,
-usisivač „Samsung“ SC4135, crvene boje 1600W, red. br. 000485, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 2.000,00 dinara,
-veš mašina „Gorenje“, bele boje, 7kg, red. br. 000486, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 20.000,00 dinara,
-prekrupač, crvene boje, na elektromotor „Poljostroj“, red. br. 000490, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 12.000,00 dinara,
-kosačica za travu, zelene boje „OКAY“, red. br. 000491, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 10.000,00 dinara,
-motorna testera, narandžaste boje „TOMOS USGVARNA“, red. br. 000496, čija procenjena vrednost na dan popisa 28.02.2020. godine iznosi 34.000,00 dinara.

Početna cena na prvoj javnoj prodaji određena je u visini od 70% od procenjene vrednosti i iznosi:

-za televizor „Vivax“ , led tv, 43 inča, crne boje, red. br. 000468- 12.600,00 dinara,
-za ugaonu garnituru crno sive boje, red. br. 000472-7.000,00 dinara,
-za regal-vitrina, bež boje, red. br. 000473-10.500,00 dinara,
-za klub sto, drvo, metal, staklo, bež boje, red. br. 000474-4.200,00 dinara,
-za ugaonu garnituru, drvo-mebl, bež boje, red. br. 000478- 2.800,00 dinara,
-za mašinu za sušenje veša „Whirpool“ AWZ7813, red. br. 000479- 7.000,00 dinara,
-za zamrzivač, „Bauknecht“, bele boje, 6 fioka, ispravan, red. br. 000480-4.200,00 dinara,
-za televizor „VOX“, sive boje, 48 inča , red. br. 000484 -2.100,00 dinara,
-za usisivač „Samsung“ SC4135, crvene boje 1600W, red. br. 000485-1.400,00 dinara,
-za veš mašinu „Gorenje“, bele boje, 7kg, red. br. 000486-14.000,00 dinara,
-za prekrupač, crvene boje, na elektromotor „Poljostroj“, red. br. 000490-8.400,00 dinara,
-za kosačicu za travu, zelene boje „OКAY“, red. br. 000491-7.000,00 dinara,
-za motornu testeru, narandžaste boje „TOMOS USGVARNA“, red. br. 000496- 23.800,00 dinara.

Javna prodaja će se održati dana 08.06.2020. godine, sa početkom u 13:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića, Trg Vojvođanskih brigada bb, sprat II, stan 8, te se ovim zaključkom pozivaju sva zainteresovana lica.

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini 1/10 utvrđene tržišne vrednosti konkretne pokretne stvari i o tome dostavili dokaz javnom izvršitelju na ročištu za javnu prodaju, najkasnije dok javni izvršitelj ne objavi da se pristupa nadmetanju. Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost pokretnih stvari, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cene.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br.160-496283-80 otvoren kod Inteza banke sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju“, sa pozivom na broj predmeta I.I-100/2018.