Kancelarijski stolovi, pult, police i fiokar


VrstaNameštaj
Cena EUR*765 € Jemstvo109 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Iv 4/18 dana 13.05.2020. godine.

Datum javne prodaje22.06.2020. Broj prodaje1
OpštinaBeograd Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

011/227-33-83

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Kancelarijski stolovi, 3 komada (dva braon i jedan svetlo braon boje), procenjene vrednosti 14.000,00 dinara;
2. Pult (tamno braon boje), procenjene vrednosti 6.000,00 dinara;
3. Drvene police sa ogledalom iz tri dela, procenjene vrednosti 5.000,00 dinara;
4. Sudopera sa rashladnom vitrinom (hladni sto), procenjene vrednosti 70.000,00 dinara;
5. Ormar - polica, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara;
6. Polica za registratore, procenjene vrednosti 8.000,00 dinara;
7. Vaga za merenje, procenjene vrednosti 9.000,00 dinara;
8. Stolič za odlaganje, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;
9. Fiokar, procenjene vrednosti 2.000,00 dinara;
10. Klima uređaj marke "Vortex", procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;

Ukupna procenjena vrednost iznosi 129.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 22.06.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića u Beogradu, ul. Blagoja Marjanovića Moše br. 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.