Televizor i ugaona garnitura


VrstaNameštaj
Cena EUR*297 € Jemstvo42 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari I.I- 606/18 od 13.05.2020. godine.

Datum javne prodaje15.06.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Televizor Vivax 55 inča - 30.000,00 dinara;
Ugaona garnitura kombinacija koža drvo - 20.000,00 dinara.

Početna cena iznosi 35.000 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 15.06.2020. godine u 14:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I- 606/18“ i pozivom na broj I.I- 606/18.