Komoda, klima uređaj, trosed, fotelje i sto


VrstaNameštaj
Cena EUR*604 € Jemstvo86 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari II 301/17 od 08.05.2020. godine.

Datum javne prodaje17.06.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Komoda za televizor sa ormarićem, venge boje - 7.000,00;
Klima uređaj Krown - 23.500,00;
Trosed i dve fotelje braon boje od ekokože - 16.500,00;
Televizor Samsung, 83 cm dijagonale - 9.500,00;
Drveni sto sa 6 stolica braon boje - 12.800,00;
Tri drvena stola (3h5.000,00)- 15.000,00;
sa 10 stolica (10h1.750,00) - 17.500,00.

Početna cena iznosi 71.260,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 17.06.2020. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 301/17“ i pozivom na broj II 301/17.