Regal, trosed i televizor


VrstaNameštaj
Cena EUR*208 € Jemstvo30 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 317/17 od 27.03.2020. godine.

Datum javne prodaje18.06.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Drveni regal, 4 metara dužine - 12.000,00;
Trosed - 19.000,00;
Televizor Sony trinitron 61cm ekran - 4.000,00;

Početna cena iznosi 24.500,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 18.06.2020. godine u 13:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 317/17“ i pozivom na broj IIV 317/17.