Televizor, DVD i mini linija


VrstaAudio, TV, video tehnika
Cena EUR*30 € Jemstvo4 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIVK 541/19 od 08.05.2020. godine.

Datum javne prodaje17.06.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Televizor Samsung 51 cm ekran - 1.500,00;
Mini linija aiwa - 2.000,00;
DVD player sive boje - 1.500,00;

Početna cena iznosi 3.500,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenejne vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 17.06.2020. godine u 11:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVK 541/19“ i pozivom na broj IIVK 541/19.