Televizor LG


VrstaAudio, TV, video tehnika
Cena EUR*53 € Jemstvo8 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIVK 780/16 od 08.05.2020. godine.

Datum javne prodaje17.06.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Televizor LG 43 inča LCD - 9.000,00

Početna cena iznosi 6.300,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 17.06.2020. godine u 14:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVK 780/16“ i pozivom na broj IIVK 780/16.