Televizor, polica i krevet


VrstaNameštaj
Cena EUR*133 € Jemstvo19 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 199/17 od 14.09.2020. godine.

Datum javne prodaje13.10.2020. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Televizor marke GRUNDING, 51cm ekran;
Polica za televizor bele boje;
Krevet na razvlačenje braon boje;

Početna cena iznosi 15.750,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 13.10.2020. godine u 11:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 199/17“ i pozivom na broj IIV 199/17.