Polica za televizor i krevet na razvlačenje


VrstaNameštaj
Cena EUR*133 € Jemstvo19 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o ponovljenoj prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 199/17 od 05.02.2021. godine

Datum javne prodaje05.03.2021. Broj prodaje1
OpštinaĆuprija Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Televizor marke GRUNDING, 51cm ekran
Polica za televizor bele boje
Кrevet na razvlačenje braon boje

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 15.750,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 05.03.2021. godine u 14:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 199/17“ i pozivom na broj IIV 199/17