Motor "Tomos"


VrstaOstalo
Cena EUR*62 € Jemstvo9 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIVК 240/17 od 28.12.2020. godine.

Datum javne prodaje05.02.2021. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Motor automatik sive boje, Tomos.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 7.350,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 05.02.2021. godine u 10:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVК 240/17“ i pozivom na broj IIVК 240/17.