Aparat za varenje i kompresor za vazduh


VrstaOstalo
Cena EUR*172 € Jemstvo25 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o ponovljenoj prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIVК 516/19 od 11.01.2021. godine.

Datum javne prodaje11.02.2021. Broj prodaje1
OpštinaĆuprija Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Bicikla-narandžasto crne boje, 18 brzina;
Aparat za varenje;
Кompresor za vazduh;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 20.300,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 11.02.2021. godine u 13:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVК 516/19“ i pozivom na broj IIVК 516/19.