Mašina za sudove, radijator, regal i prikolica


VrstaOstalo
Cena EUR*1.329 € Jemstvo190 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 40/18 od 11.01.2021. godine.

Datum javne prodaje11.02.2021. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Mašina za sudove, GORENJE;
Kotao na pelet, crveno-crne boje;
Radijator, 1,5 m dužine;
Regal, garderober, dimenzija 2,7 m h 2m;
Sony PS 4 - konzola za igranje sa jednim kontrolorom;
Automobilska prikolica.

Početna cena iznosi 156.800,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 11.02.2021. godine u 11:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 40/18“ i pozivom na broj IIV 40/18.