Trosed, fotelje, garderober i kuhinja sa visećim delovima


VrstaNameštaj
Cena EUR*187 € Jemstvo27 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari II 417/18 od 13.01.2021. godine.

Datum javne prodaje12.02.2021. Broj prodaje1
OpštinaĆuprija Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Trosed i dve fotelje, zelene boje;
Кuhinja, 3m dužine sa visećim delovima, bež boje;
Televizor, Samsung 55cm ekran;
Garderober, 1.2m h 2m;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 22.050,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 12.02.2021. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 417/18“ i pozivom na broj II 417/18.