Paletar


VrstaOstalo
Cena EUR*74 € Jemstvo15 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o drugoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIVК 1077/16 od 29.01.2021. godine.

Datum javne prodaje04.03.2021. Broj prodaje2
OpštinaRekovac Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Paletar;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 8.750,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 04.03.2021. godine u 11:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVК 1077/16“ i pozivom na broj IIVК 1077/16.