Televizor, zvučnik i klima uređaj


VrstaOstalo
Cena EUR*311 € Jemstvo44 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 158/17 od 11.02.2021. godine.

Datum javne prodaje17.03.2021. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Televizor shockwave 51cm dijagonale;
Ugaona garnitura braon bež boje;
Polica za televizor od betona i mermera;
Zvučnik;
Portabl klima uređaj tristar;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 36.750,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 17.03.2021. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 158/17“ i pozivom na broj IIV 158/17.