Aparat za varenje, plinska boca i ručna kolica


VrstaOstalo
Cena EUR*329 € Jemstvo47 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o ponovljenoj prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari II 600/17 od 08.03.2021. godine.

Datum javne prodaje05.05.2021. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Auto prikolica;
Bicikla Alpina sa brzinama;
Plinska boca 20l;
Ručna kolica;
Aparat za varenje;
Staklena vitrina 2m dužine;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 38.850,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 05.05.2021. godine sa početkom u14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi u ulici Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 600/17 “ i pozivom na broj II 600/17.