Televizor i spavaća soba


VrstaNameštaj
Cena EUR*851 € Jemstvo122 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 85/17 od 30.06.2021. godine.

Datum javne prodaje02.08.2021. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

15m3 drva,
Televizor voh 43 inča,
Spavaća soba

Početna cena je 100.450,00 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 02.08.2021. godine u 14:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 85/17“ i pozivom na broj IIV 85/17.