Motocikl “CLIO”


VrstaMedicinska oprema
Cena EUR*178 € Jemstvo25 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIVK 617/18 od 08.09.2021. godine.

Datum javne prodaje11.10.2021. Broj prodaje1
Opština/ Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Motocikl “CLIO” automatik bez registarskih oznaka i bez pločica.

Početna cena je 21.000,00 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 11.10.2021. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVK 617/18“ i pozivom na broj IIVK 617/18.