Kompjuterske komponente


VrstaRačunarska oprema/tehnika
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I Iv 185/2019 dana 12.10.2021. godine.

Datum javne prodaje09.11.2021. Broj prodaje1
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Firewall-checkpoint PB 20, procenjene vrednosti 30.200,00 dinara;
2. Firewall-checkpoint PB 20, procenjene vrednosti 30.000,00 dinara;
3. Switch juniper ex 4300, procenjene vrednosti 70.000,00 dinara;
4. Switch juniper ex 4300, procenjene vrednosti 70.000,00 dinara;
5. Server marke Dell poweredge R330, procenjene vrednosti 75.000,00 dinara;
6. Server marke Dell poweredge R430, procenjene vrednosti 100.000,00 dinara;

Početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 09.11.2021. godine u 1 časova u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića u Beogradu, Zvezdari, u ul. Marka Oreškovića broj 7/2/2.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.