Radni sto, trosed, televizor


VrstaNameštaj
Cena EUR*106 € Jemstvo15 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o ponovljenoj drugoj javnoj prodaji pokretnih stvari II 635/17 od 30.12.2021. godine.

Datum javne prodaje03.02.2022. Broj prodaje1
OpštinaParaćin Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

RADNI STO OD DRVETA, SVETLO-BRAON BOJE 4.000,00 dinara
TROSED NA RAZVLAČENjE 7.000,00 dinara
“VOX” TELEVIZOR, DIJAGONALE 51 cm 4.000,00 dinara
POLICA ZA TELEVIZOR 2.900,00 dinara

Početna cena je 12.530,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 03.02.2022. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu II 635/17“ i pozivom na broj II 635/17.