Trosed, regal i televizor "Tesla"


VrstaNameštaj
Cena EUR*155 € Jemstvo31 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o ponovljenoj prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIVК 849/18 od 30.12.2021.. godine.

Datum javne prodaje04.02.2022. Broj prodaje2
OpštinaJagodina Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Televizor “TESLA” 26 inča;
Regal 3,5x 2 metra;
Trosed na razvlačenje crvene boje;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 18.250,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 04.02.2022. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog
izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIVК 849/18“ i pozivom na broj IIVК 849/18.